Velkommen til Sættem Transport

Arbeid på/ved veg representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

Det er håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» som gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeid på/ved veg skal varsles og sikres. Dette gjelder alle offentlige veger i Norge, herunder kommunale.

Sættem transport AS arbeidsvarsler og forvarsler arbeidsområdet ditt.

Vi har varslingsmateriell, skilter, forvarslingsbiler, følgebiler og trafikkvakter for de fleste arbeidsområder.

Vi monterer skilt midlertidig.

Sættem transport AS hjelper deg med alle søknader og tegner skiltvedtak for deg.